Meer over de dag zelf

Op 4 augustus 2003 stierf Maarten van Sten op 27 jarige leeftijd aan de gevolgen van melanoom, een agressieve vorm van huidkanker. Hij had een passie voor sportwagens en Lotus in het bijzonder. Toen Maarten ziek was hebben zijn vrienden hem zo vaak mogelijk mee genomen naar allerlei evenementen, uiteraard bijna allemaal autogerelateerd. Als Maarten in zijn Lotus reed genoot hij zo dat hij zich even niet ziek voelde. Vanuit deze gedachte en als eerbetoon aan Maarten initieerden Koen en Yvo MaartenMemorial. Samen met Sebastiaan realiseerden zij in 2004 de eerste editie.

'Even vergeten dat je ziek bent' ~ Maarten van Sten
MaartenMemorial wordt jaarlijks georganiseerd. Tot 2020 gebeurde dat rond Maarten's sterfdag, rond 4 augustus. Vanaf 2023 organiseren we in de lente. De opzet is in grote lijnen nooit veranderd. Tijdens MaartenMemorial willen we 100 kankerpatiënten (en hun naasten) ook even laten vergeten dat ze ziek zijn. Daarvoor mobiliseren we 100 meest fantastische sportwagens en hun eigenaren om onze passagiers - op de dag zelf doen we niet aan 'patiënten' - een fijne dag te bezorgen. 

Onze passagiers nodigen we uit om naar Ahoy Rotterdam te komen, waar ze een passagiersstoel, of vaak, een kuipje krijgen toebedeeld in één van de exclusieve sportwagens. Via de  lunchlocatie rijden alle bolides via een toerrit door mooi Nederland naar Circuitpark Zandvoort, waar de auto's en passagiers tegen het einde van de middag voor enkele snelle rondes het circuit opgaan. De dag wordt traditiegetrouw afgesloten met een gezellige BBQ en een minuut stilte voor Maarten. Voor het volledige programma zie FAQ


De echte race tegen kanker moet in het lab gewonnen worden
Naast het organiseren van een fijne dag hebben we als doelstelling om elk jaar een flink bedrag op te halen voor het Maarten van Sten Laboratorium (Erasmus MC Foundation, Rotterdam). Het bedrag op de teller rechtsboven in het scherm wordt gebruikt voor onderzoek naar kanker. Dr. Theo Luider, hoofd onderzoek zwaait de scepter over het Maarten van Sten Lab en is te allen tijde bereid om rekenschap te geven over de bestemming van onze donaties. Meer informatie lees je hier.


Over de organisatie
Door de jaren heen heeft het team verschillende samenstellingen gekend. Het huidige kernteam wordt gevormd door Marijn en Naan. Marijn reed vanaf de eerste editie mee als Lotus-rijder en werd al gauw onderdeel van de organisatie. Naan, ooit 'naaste van een passagier (t/m 2009)', werd begin 2016 in het toen bestaande team gevraagd. Deze bevriende scherpzinnige allrounders bundelen hun (organisatie)talent en veelzijdige skills om de basis van een editie vorm te geven. Zij worden bijgestaan door een klein leger van zo'n 40 topvrijwilligers en natuurlijk de 100 rijders en niet te vergeten de trouwe partners met wie zij samenwerken. Velen van hen zetten zich al jaren tomeloos in. Velen van hen hebben zelf of indirect met kanker te maken gehad en maken deel uit van de hechte 'MM-familie'. 

WEL/NIET om niet .. is that the Question?
In den beginne werd MaartenMemorial daadwerkelijk in zijn geheel om niet (= kosteloos) georganiseerd.
Heden ten dage, twintig jaar later, geldt nog steeds dat de organisatoren, alle rijders, alle vrijwilligers dit allemaal doen op basis van om niet, evenals bijvoorbeeld onze vaste partners zoals Strix, onze website bouwer en master; Ahoy, startlocatie; tot en met 2016 Louwman Museum, lunchlocatie, tegenwoordig Kasteel Duivenvoorde en tot en met 2019 Circuit Zandvoort. Ook onze sponsorstickerfotograaf Jeroen, de veilingmeester en de notaris, en nog een tiental andere partners dragen bij op basis van om niet. Passagiers en hun naasten nemen kosteloos deel aan de dag.

Natuurlijk blijven we streven naar om niet, doch MaartenMemorial groeide en groeide door de jaren heen, er kwam een laboratorium; belangen, tijden, maatschappij en (geo)politiek verander(d)en sterk, zeker de laatste paar jaren. Het evenement maakt dus ook kosten. Van onze andere vaste partners, zoals Application Partners en Paddock Printing, en andere samenwerkingsverbanden ontvangen we gedeeltelijke sponsoring, bijvoorbeeld manuren, of bijvoorbeeld het regelen van zaken tegen kostprijs, die we zo laag mogelijk trachten te houden. De resterende kosten worden ondervangen door de Erasmus MC Foundation.

Ter relativering lichten we graag een van deze partners uit: House of Lords, al jaren onze lunchcateraar. Oorspronkelijk bij het Louwman Museum, en sinds 2018 bij Kasteel Duivenvoorde op Landgoed Duivenvoorde. Zij verzorgen niet alleen een overheerlijke lunch, maar ook voor een geweldige aankleding en ambiance op een locatie met eeuwenoude geschiedenis en grandeur. We voelen ons dan toch wel even extra V.I.P. M.a.w. soms lijken kosten hoog, maar blijken die kosten relatief zeer bescheiden in verhouding tot wat er geleverd wordt. Een weloverwogen afweging voor het met elkaar verzorgen van een onvergetelijke dag van onschatbare waarde! 

Beschouw al deze formidabele goodwill en samenwerking maar als kracht en kwaliteit van dit evenement!

Negatieve teller
In 2023 hanteren we voor het eerst een negatieve teller. Dit betekent zoveel als dat wij transparantie geven aan de totale kosten van MaartenMemorial in beginsel: we vertrekken met een negatief bedrag op de teller. Op 24 mei jl. is het bedrag wat toen op de teller stond, te weten € 50.000,- netto, aanbesteed voor de MM-grant, evenals de opbrengst in voorgaande edities werd aanbesteed in het Maarten van Sten Laboratorium. Kostenspecificaties zijn opvraagbaar via contact met de organisatie: info@maartenmemorial.com .