Theo over het Maarten van Sten Lab & publicaties

In het Maarten van Sten Laboratorium wordt onderzoek gedaan naar kanker. Dit wordt gedaan met behulp van HR (High Resolution) massaspectrometers. Massaspectrometers zijn geavanceerde moleculaire weegschalen. Met deze technologie is het mogelijk om eiwitten te identificeren en zeer nauwkeurig de hoeveelheid ervan te bepalen.

In kanker is op DNA niveau schade aangebracht door bijvoorbeeld zonlicht of genetische oorzaken. Dit leidt tot ontregeling van de regulatie in cellen wat gepaard gaat met veranderingen in eiwitten. Deze veranderingen kunnen bestudeerd worden in de massaspectrometer. Bijvoorbeeld, bij dikke darm-kanker kunnen na een operatie uitzaaiingen in de lever optreden. Om dit in de gaten te houden worden patiënten na de operatie gevolgd door beeldvormende techniek toe te passen als mede bloedonderzoek. Dit proces is belastend en levert niet altijd de juiste diagnose. Met de massaspectrometrische techniek hebben we de mogelijkheid om lichaamsvloeistoffen veel nauwkeuriger te onderzoeken op mogelijke markers voor uitzaaiing. We hebben met deze techniek markers gevonden die voorspellen dat iemand uitzaaiing ontwikkelt in een vroeg stadium van de ziekte.

Massaspectrometers zijn kostbare apparaten, die onderhevig zijn aan snelle innovatieve ontwikkelingen. Was het meer dan 10 jaar geleden nog niet mogelijk om grootschalig eiwitten te identificeren (ca. 100-200, per monster), nu kunnen wij ca. 4000 tot 5000 eiwitten in weefsel vinden. Dit opent perspectieven. Bijvoorbeeld, in paraneoplasie, een neurologische ziekte, waarin naast neurologische verschijnselen ook een tumor groeit, ontwikkelen patiënten antilichamen tegen de tumorcellen. Deze antilichamen zijn van belang om medicijnen te ontwikkelen. Met de meest recente massaspectrometers zijn we in staat om de volgorde van aminozuren in deze antilichamen te bepalen. Dit opent mogelijkheden om deze eiwitten te produceren en te testen op hun anti-kanker werkzaamheid.

De MaartenMemorial maakt dit onderzoek mogelijk en fungeert als katalysator om andere projecten aan te trekken zowel nationaal als internationaal. De samenwerking met de organisatoren is bijzonder en waardevol. Het laboratorium staat te allen tijde open voor bezichtiging. Kom zeker een keer langs!

Dr. Theo M. Luider,
Head of Laboratory Neuro-OncologyClinical and Cancer Proteomics Neurology at Erasmus MC, Rotterdam

 

MaartenMemorial wil graag mee geven dat verricht onderzoek in het Maarten van Sten Laboratorium een medische implementatie ambieert en er geëxcelleerd wordt in reproduceerbaarheid en/of repliceerbaarheid. Deze twee begrippen kunnen eenvoudig omschreven worden als volgt: bij reproduceerbaarheid wijst uit dat bestaande data opnieuw geanalyseerd wordt volgens dezelfde methode en daarmee dezelfde resultaten behaalt: een analyse die correct en eerlijk is uitgevoerd. Bij repliceerbaarheid wordt onderzoek opnieuw uitgevoerd volgens dezelfde methode en behaalt op basis van de nieuwe data dezelfde resultaten: het onderzoek blijkt betrouwbaar en kan daardoor een stap maken naar medische toepasbaarheid.
Met empirische data ontstaat zo, zuiver, als in fundamenteel, wetenschappelijk inzicht, al dan niet door voortschrijdend inzicht verkregen bij falsifieerbaarheid. Deze empirische data wordt ingezet voor het ontwikkelen van steeds betere behandelmethoden.

PUBLICATIES

Onlosmakelijk verbonden aan wetenschappelijk onderzoek is het publiceren van resultaten. Hieronder volgt een overzicht van 63 publicaties, kanker gerelateerd, welke in het Maarten Van Sten Lab, of in samenwerking, onderzocht zijn aldaar in de afgelopen jaren sinds de oprichting van het laboratorium in 2010 tot heden, 2023. 

 

 

 

[titel, referentie, wetenschappers]

 1:
‘Longitudinal Serum Protein Analysis of Women with a High Risk of Developing Breast Cancer Reveals Large Interpatient Versus Small Intrapatient Variations: First Results from the TESTBREAST Study. ‘
[Int. J Mol Sci. 2022 Oct 17;23(20):12399. doi:10.3390/ijms232012399. PMID: 36293255; PMCID: PMC9604317.]
Hagenaars (S.C.), Dekker (L.J.M.), Ravesteijn (B.), Van Vlierberghe (R.L.P.), Romijn (F.P.H.T.M.), Verhoeff (L.), Witkamp (A.J.),  Schenk (K.E.), Keymeulen (K.B.I.M.), Menke-Pluijmers (M.B.E.), Dassen (A.E.), Kortmann (B.A.), De Vries (J.), Rutgers (E.J.T.), Van der Burgt (Y.E.M)., Meershoek-Klein Kranenbarg (E.), Cobbaert (C.M.), Luider (T.M.), Mesker (W.E.), Tollenaar (R.A.E.M.)

2: 
‘Dataset from a proteomics analysis of tumor antigens shared between an allogenic tumor cell lysate vaccine and pancreatic tumor tissue. ‘
[Data Brief. 2022 Jul 25;44:108490. doi: 10.1016/j.dib.2022.108490. PMID: 35959468; PMCID: PMC9357830.]
Stingl (C.), Lau (S.P.),  Van der Burg (S.H.), Aerts (J.G.), Van Eijck (C.H.J.), Luider (T.M.).

3:
‘Retrospective Longitudinal Monitoring of Multiple Myeloma Patients by Mass Spectrometry Using Archived Serum  Protein Electrophoresis Gels and De Novo Sequence Analysis.
’[Hemasphere. 2022 Aug 2;6(8):e758. doi: 10.1097/HS9.0000000000000758. PMID: 35935609; PMCID: PMC9348860.]
Noori (S.), Zajec (M.), Russcher (H.), Tintu (A.N.), Broijl (A.), Jacobs (J.F.M.), Luider (T.M.), De Rijke (Y.B.), Van Duijn (M.M.).

4:
‘Antibody-Peptide Binding Assay Indicates Presence of Immunoglobulins against EGFR Phospho-Site S1166 in High-Grade Glioma.’
[Novel Int J Mol Sci. 2022 May 2;23(9):5061. doi: 10.3390/ijms23095061. PMID: 35563452; PMCID: PMC9100080.]
Zeneyedpour (L.), Stingl (C.), Kros (J.M.), Sillevis Smitt (P.A.), Luider (T.M.).

5: 
‘Autologous dendritic cells pulsed with allogeneic tumour cell lysate induce tumour-reactive T-cell responses in patients with pancreatic cancer: A phase I study.’
[Eur J Cancer. 2022 Jul;169:20-31. doi:10.1016/j.ejca.2022.03.015. Epub 2022 Apr 28. PMID: 35490565]
Lau (S.P.), Klaase (L.), Vink (M.), Dumas (J.), Bezemer (K.), Van Krimpen (A.), Van der Breggen (R.), Wismans (L.V.), Doukas (M.), De Koning (.W), Stubbs (A.P.), Mustafa (D.A.M.), Vroman (H.), Stadhouders (R.), Nunes (J.B.), Stingl (C.), De Miranda (N.F.C.C.), Luider (T.M.), Van der Burg (S.H.), Aerts (J.G.), Van Eijck (C.H.J).

6:
‘Aberrant tryptophan metabolism in stromal cells is associated with mesenteric fibrosis in small intestinal neuroendocrine tumors.’
[Endocr Connect. 2022 Apr 29;11(4):e220020. doi: 10.1530/EC-22-0020. PMID: 35275095; PMCID: PMC9066570.]
Blažević (A.), Iyer (A.M.), Van Velthuysen (M.F.), Hofland (J.), Van Koestveld (P.M.), Franssen (G.J.H.), Feelders (R.A.), Zajec (M.), Luider (T.M.), De Herder (W.W.), Hofland (L.J.)

7:
‘Effects of the IDH1 R132H Mutation on the Energy Metabolism: A Comparison between Tissue and Corresponding Primary Glioma Cell Cultures.'
[ACS Omega. 2022 Jan 19;7(4):3568-3578. doi: 10.1021/acsomega.1c06121. PMID:35128264; PMCID: PMC8811756.]
Dekker (L.J.M.), Verheul (C.), Wensveen (N.), Leenders (W.), Lamfers (M.L.M.), Leenstra (S.), Luider (T.M).

8: 
‘Online Electrochemical Reduction of Both Inter- and Intramolecular Disulfide Bridges in Immunoglobulins.‘
[Anal Chem. 2022 Feb 22;94(7):3120-3125. doi:10.1021/acs.analchem.1c04261. Epub 2022 Feb 4. PMID: 35119270.]
Van Duijn (M.M.), Brouwer (H.J.), Sanz de la Torre (P.), Chervet (J.P.), Luider (T.M.)

9:
‘Multiple Myeloma Minimal Residual Disease Detection: Targeted Mass Spectrometry in Blood vs Next-Generation Sequencing in Bone Marrow.’
[Clin Chem. 2021 Nov 26;67(12):1689-1698. doi: 10.1093/clinchem/hvab187. PMID: 34643690.]
Langerhorst (P.), Noori (S.), Zajec (M.), De Rijke (Y.B.), Gloerich (J.), Van Gool (A.J.), Caillon (H.), Joosten (I.), Luider (T.M.), Corre (J.), Van Duijn (M.M.), Dejoie (T.), Jacobs (J.F.M).

10: 
‘Molecular markers for cervical cancer screening. Expert Rev Proteomics.’
[2021 Aug;18(8):675-691. doi: 10.1080/14789450.2021.1980387. Epub 2021 Sep 29. PMID: 34551656.]
Güzel (C.), Van Sten-Van't Hoff (H.J.M.), De Kok (I.M.C.M.), Govorukhina (N.I.), Boychenko (A.), Luider (T.M.), Bischoff (R.).

11:
‘Monitoring the M-protein of multiple myeloma patients treated with a combination of monoclonal antibodies: the laboratory solution to eliminate interference. ‘
[Clin Chem LabMed. 2021 Aug 16;59(12):1963-1971. doi: 10.1515/cclm-2021-0399. PMID: 34392637.]
Noori (S.), Verkleij (C.P.M.), Zajec (M.), Langerhorst (P.), Bosman (P.W.C.), De Rijke (Y.B.), Zweegman (S.), Van Duijn (M.M.), Luider (T.M.), Van de Donk (N.W.C.J.), Jacobs (J.F.M.).

12:
‘Alteration of protein expression and spliceosome pathway activity during Barrett's carcinogenesis.‘
[J Gastroenterol. 2021 Sep;56(9):791-807. doi: 10.1007/s00535-021-01802-2. Epub 2021 Jul 5. PMID:34227026; PMCID: PMC8370908.]
Stingl (C.), Bureo Gonzalez (A.), Güzel (C.), Phoa (K.Y.N.), Doukas (M.), Breimer (G.E.), Meijer (S.L.), Bergman (J.J.), Luider (T.M.).

13:
‘Rintatolimod Induces Antiviral Activities in Human Pancreatic Cancer Cells: Opening for an Anti-COVID-19 Opportunity in Cancer Patients?’ 
[Cancers (Basel). 2021 Jun 9;13(12):2896. doi:10.3390/cancers13122896. PMID: 34207861; PMCID: PMC8227153.]
Mustafa (D.A.M.), Saida (L.), Latifi (D.), Wismans (L.V.), De Koning (W.), Zeneyedpour (L.), Luider (T.M.), Van den Hoogen (B.), Van Eijck (C.H.J.).

14:
‘Metabotropic glutamate receptor 1 is associated with unfavorable prognosis in ER-negative and triple-negative breast cancer. ‘
[Sci Rep. 2020 Dec 18;10(1):22292. doi: 10.1038/s41598-020-79248-4. PMID:33339858; PMCID: PMC7749122.]
Bastiaansen (A.E.M.), Timmermans (A.M.), Smid (M.), Van Deurzen (C.H.M.), Hulsenboom (E.S.P.), Prager-van der Smissen (W.J.C.), Foekens (R.), Trapman-Jansen (A.M.A.C.), Sillevis Smitt (P.A.), Luider (T.M.), Martens (J.W.M.), Van Duijn (M.M.).

15: 
'Using phosphoproteomics and next generation sequencing to discover novel therapeutic targets in patient antibodies.’
[Expert Rev Proteomics. 2020 Sep;17(9):675-684. doi:10.1080/14789450.2020.1845147. Epub 2020 Nov 12. PMID: 33138654.]
Zeneyedpour (L.), Van Sten-Van ‘t Hoff (H.J.M.), Luider (T.M.).

16: 
‘Down-Regulation of Collagen Hydroxylation in Colorectal Liver Metastasis.’
[Front Oncol. 2020 Sep 30;10:557737. doi: 10.3389/fonc.2020.557737. PMID:33117689; PMCID: PMC7561380.]
Van Huizen (N.A.), Burgers (P.C.), Van Rosmalen (J.), Doukas (M.), IJzermans (J.N.M.), Luider (T.M.).

17: 
‘Cerebrospinal Fluid Penetrance of Daratumumab in Leptomeningeal Multiple Myeloma.’
[Hemasphere. 2020 Jul 15;4(4):e413. doi: 10.1097/HS9.0000000000000413. PMID: 32904033; PMCID:PMC7448363.]
Zajec (M.), Frerichs (K.A.), Van Duijn (M.M.), Nijhof (I.S.), Stege (C.A.M.), Avet-Loiseau (H.), Luider (T.M.), De Rijke (Y.B.), Jacobs (J.F.M.), Van de Donk (N.W.C.J.).

18:
‘Multiomics profiling of paired primary and recurrent glioblastoma patient tissues.’ 
[Neurooncol Adv.2020 Jul 4;2(1):vdaa083. doi: 10.1093/noajnl/vdaa083. PMID: 32793885; PMCID:PMC7415260.]
Dekker (L.J.M.), Kannegieter (N.M.), Haerkens (F.), Toth (E.), Kros (J.M.), Steenhoff Hov (D.A.), Fillebeen (J.), Verschuren (L.), Leenstra (S.), Ressa (A.), Luider (T.M).

19:
‘Mass Spectrometry for Identification, Monitoring, and Minimal Residual Disease Detection of M-Proteins. ‘
[Clin Chem. 2020 Mar 1;66(3):421-433. doi: 10.1093/clinchem/hvz041.PMID: 32031591.]
Zajec (M.), Langerhorst (P.), Van Duijn (M.M.), Gloerich (J.), Russcher (H.), Van Gool (A.J.), Luider (T.M.), Joosten (I.), De Rijke (Y.B.), Jacobs (J.F.M.)

20: 
‘Metabolic changes related to the IDH1 mutation in gliomas preserve TCA-cycle activity: An investigation at the protein level.’
[FASEB J. 2020 Mar;34(3):3646-3657. doi: 10.1096/fj.201902352R. Epub 2020 Jan 20. PMID: 31960518.]
Dekker (L.J.M.), Wu (S.), Jurriëns (C.), Mustafa (D.A.N.), Grevers (F.), Burgers (P.C.), Sillevis Smitt (P.A.), Kros (J.M), Luider (T.M.)

21: 
‘Integrating Serum Protein Electrophoresis with Mass Spectrometry, A New Workflow for M-Protein Detection and Quantification.’
[J Proteome Res. 2020 Jul 2;19(7):2845-2853. doi: 10.1021/acs.jproteome.9b00705. Epub 2020 Jan 14. PMID: 31895568.]
Zajec (M.), Jacobs (J.F.M.), De Kat Angelino (C.M.), Dekker (L.J.M.), Stingl (C.), Luider (T.M.), De Rijke (Y.B.), Van Duijn (M.M.).

22:
‘Identification of a Collagen Marker in Urine Improves the Detection of Colorectal Liver Metastases. ‘
[J Proteome Res. 2020 Jan 3;19(1):153-160. doi: 10.1021/acs.jproteome.9b00474. Epub 2019 Nov 26. PMID: 31721589.]
Van Huizen (N.A.), Van Rosmalen (J.), Dekker (L.J.M.), Coebergh van den Braak (R.R.J.), Verhoef (C.), IJzermans (J.N.M.), Luider (T.M.).

23:
‘Collagen analysis with mass spectrometry. ‘
[Mass Spectrom Rev. 2020 Jul;39(4):309-335. doi:10.1002/mas.21600. Epub 2019 Sep 9. PMID: 31498911.]
Van Huizen (N.A.), IJzermans (J.N.M.), Burgers (P.C.), Luider (T.M.).

24:
‘Differential tissue expression of extracellular vesicle-derived proteins in prostate cancer. ‘
[Prostate. 2019 Jun;79(9):1032-1042. doi: 10.1002/pros.23813. Epub 2019 Apr 24. PMID: 31018022;PMCID: PMC6594141.]
Duijvesz (D.), Rodriguez-Blanco (G.), Hoogland (A.M.), Verhoef (E.I.) Dekker (L.J.), Roobol (M.J.), Van Leenders (G.J.L.H.), Luider (T.M.), Jenster (G.).

25:
‘Neoantigens in Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Lung Cancer: A Point of View. ‘
[Proteomics Clin Appl. 2019 Mar;13(2):e1800093. doi:10.1002/prca.201800093. Epub 2019 Feb 11. PMID: 30706659; PMCID: PMC6593722.]
Zeneyedpour (L.), Dekker (L.J.M.), Van Sten-Van ‘t Hoff (H.J.M.), Burgers (P.C.), Ten Hacken (N.H.T.), Luider (T.M.)

26:
‘Tissue proteomics outlines AGR2 AND LOX5 as markers for biochemical recurrence of prostate cancer.‘
[Oncotarget. 2018 Nov 23;9(92):36444-36456. doi: 10.18632/oncotarget.26342. PMID: 30559929; PMCID:PMC6284859.]
Rodríguez-Blanco (G.), Zeneyedpour (L.), Duijvesz (D.), Hoogland (A.M.), Verhoef (E.I.), Kweldam (C.F.), Burgers (P.C.), Smitt (P.S.), Bangma (C.H.), Jenster (G.), Van Leenders (G.J.L.H.), Dekker (L.J.M.), Luider (T.M.).

27:
‘Up-regulation of collagen proteins in colorectal liver metastasis compared with normal liver tissue.‘
[J Biol Chem. 2019 Jan 4;294(1):281-289. doi: 10.1074/jbc.RA118.005087. Epub 2018 Nov 8. PMID:30409905; PMCID: PMC6322866.]
Van Huizen (N.A.), Coebergh van den Braak (R.R.J.), Doukas (M.), Dekker (L.J.M.), IJzermans (J.N.M.), Luider (T.M.).

28:
‘Comparative proteomic analysis of cat eye syndrome critical region protein 1- function in tumor-associated macrophages  and immune response regulation of glial tumors.‘
[Oncotarget. 2018 Sep 11;9(71):33500-33514.doi: 10.18632/oncotarget.26063. PMID: 30323894; PMCID: PMC6173361.]
Zhu (C.), Mustafa (D.A.M.), Krebber (M.M.), Chrifi (I.), Leenen (P.J.M.), Duncker (D.J.), Dekker (L.), Luider (T.M.), Kros (J.M.), Cheng (C.).

29:
‘Proteomic alterations in early stage cervical cancer.’
[Oncotarget. 2018 Apr6;9(26):18128-18147. doi: 10.18632/oncotarget.24773. PMID: 29719595; PMCID:PMC5915062.]
Güzel (C.), Govorukhina (N.I.), Wisman (G.B.A.), Stingl (C.), Dekker (L.J.M.), Klip (H.G.), Hollema (H.), Guryev (V.), Horvatovich (P.L.), Van der Zee (A.G.J.), Bischoff (R.), Luider (T.M.)

30:
‘Development of a Targeted Mass-Spectrometry Serum Assay To Quantify M-Protein in the Presence of Therapeutic Monoclonal Antibodies. ‘
[J Proteome Res. 2018 Mar 2;17(3):1326-1333. doi:10.1021/acs.jproteome.7b00890. Epub 2018 Feb 15. PMID: 29424538.]
Zajec (M.), Jacobs (J.F.M.), Groenen (P.J.T.A.), De Kat Angelino (C.M.), Stingl (C.), Luider (T.M.), De Rijke (Y.B.), Van Duijn (M.M.)

31: ’T lymphocytes facilitate brain metastasis of breast cancer by inducing Guanylate-Binding Protein 1 expression.’
[Acta Neuropathol. 2018 Apr;135(4):581-599. doi: 10.1007/s00401-018-1806-2. Epub 2018 Jan 19. PMID: 29350274; PMCID: PMC5978929.]
Mustafa (D.A.M.), Pedrosa (R.M.S.M.), Smid (M.), Van der Weiden (M.), De Weerd (V.), Nigg (A.L.), Berrevoets (C.), Zeneyedpour (L.), Priego (N.), Valiente (M.), Luider (T.M.), Debets (R.), Martens (J.W.M.), Foekens (J.A.), Sieuwerts (A.M.), Kros (J.M.).

32:
‘Immune Repertoire after Immunization As Seen by Next-Generation Sequencing and Proteomics.‘
[Front Immunol. 2017 Oct 16;8:1286. doi: 10.3389/fimmu.2017.01286. PMID: 29085363; PMCID: PMC5650670.]
Van Duijn (M.M.), Dekker (L.J.), Van IJcken (W.F.J.), Sillevis Smitt (P.A.), Luider (T.M.).

33: 
‘Proteomic characterization of microdissected breast tissue environment provides a protein-level overview of malignant transformation.’
[Proteomics. 2017 Mar;17(5):1600213. doi:10.1002/pmic.201600213. PMID: 28058811; PMCID: PMC5347865.]
Braakman (R.B.), Stingl (C.), Tilanus-Linthorst (M.M.), Van Deurzen (C.H.), Timmermans (M.A.), Smid (M.), Foekens (J.A.), Luider (T.M.), Martens (J.W.), Umar (A.).

34:
‘Serum Protein Markers for the Early Detection of Lung Cancer: A Focus on Autoantibodies.’
[J Proteome Res. 2017 Jan 6;16(1):3-13. doi: 10.1021/acs.jproteome.6b00559. Epub 2016 Nov 2. PMID: 27769114.]
Broodman (I.), Lindemans (J.), Van Sten - Van ’t Hoff (J.), Bischoff (R.), Luider (T.M.).

35:
‘TP53 mutated glioblastoma stem-like cell cultures are sensitive to dualmTORC1/2 inhibition while resistance in TP53 wild  type cultures can be overcome by combined inhibition of mTORC1/2 and Bcl-2.’
[Oncotarget. 2016 Sep 6;7(36):58435-58444. doi: 10.18632/oncotarget.11205. PMID: 27533080; PMCID:PMC5295441.]
Venkatesan (S.), Hoogstraat (M.), Caljouw (E.), Pierson (T.), Spoor (J.K.), Zeneyedpour (L.), Dubbink (H.J.), Dekker (L.J.), Van der Kaaij (M.), Kloezeman (J.), Berghauser Pont (L.M.), Besselink (N.J.), Luider (T.M.), Joore (J.), Martens (J.W.), Lamfers (M.L.), Sleijfer (S.), Leenstra (S.).

36:
‘Hydroxylated collagen peptide in urine as biomarker for detecting colorectal liver metastases.‘
[Am J Cancer Res. 2016 Jan 15;6(2):321-30. PMID: 27186406;PMCID: PMC4859663.]
Lalmahomed (Z.S.), Bröker (M.E.), Van Huizen (N.A.), Coebergh van den Braak (R.R.), Dekker (L.J.), Rizopoulos (D.), Verhoef (C.), Steyerberg (E.W.), Luider (T.M.), IJzermans (J.N).

37:
‘Targeted MS Assay Predicting Tamoxifen Resistance in Estrogen-Receptor-Positive Breast Cancer Tissues and Sera.’
[J Proteome Res. 2016 Apr 1;15(4):1230-42. doi:10.1021/acs.jproteome.5b01119. Epub 2016 Mar 18. PMID: 26958999.]
De Marchi (T.), Kuhn (E.), Dekker (L.J.), Stingl (C.), Braakman (R.B.), Opdam (M.), Linn (S.C.), Sweep (F.C.), Span (P.N.), Luider (T.M.), Foekens (J.A.), Martens (J.W.), Carr (S.A.), Umar (A.)

38:
‘Global proteomic characterization of microdissected estrogen receptor positive breast tumors.‘
[Data Brief. 2015 Oct 8;5:399-402. doi: 10.1016/j.dib.2015.09.034. PMID: 26958599; PMCID: PMC4773412.]
De Marchi (T.), Liu (N.Q.), Sting (C.), Smid (M.), Tjoa (M.), Braakman (R.B.), Luider (T.M.), Foekens (J.A.), Martens (J.W.), Umar (A.)

39:
‘Survivin Autoantibodies Are Not Elevated in Lung Cancer When Assayed Controlling for Specificity and Smoking Status.‘
[Cancer Immunol Res. 2016 Feb;4(2):165-72. doi:10.1158/2326-6066.CIR-14-0176. Epub 2015 Dec 11. PMID: 26659304.]
Broodman (I.), Van Duijn (M.M.), Stingl (C.), Dekker (L.J.), Germenis (A.E), De Koning (H.J.), Van Klaveren (R.J.), Aerts (J.G.), Lindemans (J.), Luider (T.M.).

40:
‘Annexin-A1 and caldesmon are associated with resistance to tamoxifen in estrogen receptor positive recurrent breast cancer.’
[Oncotarget. 2016 Jan 19;7(3):3098-110. doi: 10.18632/oncotarget.6521. PMID: 26657294; PMCID: PMC4823093.]
De Marchi (T.), Timmermans (A.M.), Smid (M.), Look (M.P.), Stingl (C.), Opdam (M.), Linn (S.C.),Sweep (F.C.), Span (P.N.), Kliffen (M.), Van Deurzen (C.H.), Luider (T.M.), Foekens (J.A.), Martens (J.W.), Umar (A.).

41:
‘4-protein signature predicting tamoxifen treatment outcome in recurrent breast cancer.‘
[Mol Oncol. 2016 Jan;10(1):24-39. doi:10.1016/j.molonc.2015.07.004. Epub 2015 Aug 7. PMID: 26285647; PMCID:PMC5528925.]
De Marchi (T.), Liu (N.Q.), Stingl (C.), Timmermans (M.A.), Smid (M.), Look (M.P.), Tjoa (M.), Braakman (R.B.), Opdam (M.), Linn (S.C.), Sweep (F.C.), Span (P.N.), Kliffen (M.), Luider (T.M.), Foekens (J.A.), Martens (J.W.), Umar (A).

42:
‘Glioblastoma-derived extracellular vesicles modify the phenotype of monocytic cells.‘
[Int J Cancer. 2015 Oct 1;137(7):1630-42. doi:10.1002/ijc.29521. Epub 2015 Apr 7. PMID: 25802036.]
De Vrij (J.), Maas (S.L.), Kwappenberg (K.M.), Schnoor (R.), Kleijn (A.), Dekker (L.), Luider (T.M.), De Witte (L.D.), Litjens (M.), Van Strien (M.E.), Hol (E.M.), Kroonen (J.), Robe (P.A.), Lamfers (M.L.), Schilham (M.W.), Broekman (M.L.)

43:
‘Integrative analysis of genomics and proteomics data on clinical breast cancer tissue specimens extracted with acid  guanidinium thiocyanate-phenol-chloroform.’
[J Proteome Res. 2015 Mar 6;14(3):1627-36. doi: 10.1021/acs.jproteome.5b00046. Epub 2015 Feb 2. PMID: 25611981.]
Braakman (R.B.), Bezstarosti (K.), Sieuwerts (A.M.), De Weerd (V.), Van Galen (A.M.), Stingl (C.), Luider (T.M.), Timmermans (M.A.), Smid (M.), Martens (J.W.), Foekens (J.A.), Demmers (J.A.), Umar (A.).

44:
‘Circulating glioma biomarkers.’
[Neuro Oncol. 2015 Mar;17(3):343-60. doi: 10.1093/neuonc/nou207. Epub 2014 Sep 24. PMID: 25253418; PMCID: PMC4483097.]
Kros (J.M.), Mustafa (D.M.), Dekker (L.J.), Sillevis Smitt (P.A.), Luider (T.M.), Zheng (P.P.).

45:
‘A panel of regulated proteins in serum from patients with cervical intraepithelial neoplasia and cervical cancer.’
[J Proteome Res. 2014 Nov 7;13(11):4995-5007. doi: 10.1021/pr500601w. Epub 2014 Sep 29. PMID: 25232869.]
Boichenko (A.P.), Govorukhina (N.), Klip (H.G.), Van der Zee (A.G.), Güzel (C.), Luider (T.M.), Bischoff (R.).

46:
‘Peptides from the variable region of specific antibodies are shared among lung cancer patients.’
[PLoS One. 2014 May 1;9(5):e96029. doi: 10.1371/journal.pone.0096029. PMID: 24787687; PMCID: PMC4006902.]
De Costa (D.), Broodman (I.), Calame (W.), Stingl (C.), Dekker (L.J.), Vernhout (R.M.), De Koning (H.J.), Hoogsteden (H.C.), Sillevis Smitt (P.A.), Van Klaveren (R.J.), Luider (T.M.), Van Duijn (M.M.).

47:
‘An integrated top-down and bottom-up proteomic approach to characterize the antigen-binding fragment of antibodies.’
[Proteomics. 2014 May;14(10):1239-48.doi: 10.1002/pmic.201300366. Epub 2014 Apr 13. PMID: 24634104.]
Dekker (L.), Wu (S.), Van Duijn (M.), Tolić (N.), Stingl (C.), Zhao (R.), Luider (T.M), Paša-Tolić (L).

48:
‘Serum levels of arachidonic acid metabolites change during prostate cancer progression.‘
[Prostate. 2014May;74(6):618-27. doi: 10.1002/pros.22779. Epub 2014 Jan 16. PMID: 24435810.]
Rodríguez-Blanco (G.), Burgers (P.C.), Dekker (L.J.), IJzermans (J.J.), Wildhagen (M.F.), Schenk-Braat (E.A.), Bangma (C.H.), Jenster (G.), Luider (T.M.).

49:
‘Comparative proteome analysis revealing an 11-protein signature for aggressive triple-negative breast cancer.’
[J Natl Cancer Inst. 2014 Feb;106(2):djt376. doi: 10.1093/jnci/djt376. Epub 2014 Jan 7. PMID: 24399849; PMCID: PMC3952199.]
Liu (N.Q.), Stingl (C.), Look (M.P.), Smid (M.), Braakman (R.B.), De Marchi (T.), Sieuwerts (A.M.), Span (P.N.), Sweep (F.C.), Linderholm (B.K.), Mangia (A.), Paradiso (A.), Dirix (L.Y.), Van Laere (S.J.), Luider (T.M.), Martens (J.W.), Foekens (J.A.), Umar (A.)

50:
‘Proteomic profilingof exosomes leads to the identification of novel biomarkers for prostate cancer.’
[PLoS One. 2013 Dec 31;8(12):e82589. doi: 10.1371/journal.pone.0082589. PMID:24391718; PMCID: PMC3876995.]
Duijvesz (D.), Burnum-Johnson (K.E.), Gritsenko (M.A.), Hoogland (A.M.), Vredenbregt-van den Berg (M.S.), Willemsen (R.), Luider (T.M.), Paša-Tolić (L.), Jenster (G.).

51:
‘Structural and expression differences between the vasculature ofpilocytic astrocytomas and glioblastomas.’
[J Neuropathol Exp Neurol. 2013 Dec;72(12):1171-81. doi: 10.1097/NEN.0000000000000015. PMID: 24226271.]
Mustafa (D.), Swagemakers (S.), French (P.), Luider (T.M.), Van der Spek (P.), Kremer (A.), Kros (J.M).

52:
‘Collagen peptides in urine: a new promising biomarker for the detection of colorectal liver metastases.‘
[PLoS One. 2013 Aug16;8(8):e70918. doi: 10.1371/journal.pone.0070918. PMID: 23976965; PMCID:PMC3745414.]
Bröker (M.E.), Lalmahomed (Z.S.), Roest (H.P.), Van Huizen (N.A.), Dekker (L.J.), Calame (W.), Verhoef (C.), IJzermans (J.N.), Luider (T.M.).

53:
‘Quantitative proteomic analysis of microdissected breast cancer tissues: comparison of label-free and SILAC-based quantification with shotgun, directed, and targeted MS approaches.‘
[J Proteome Res. 2013 Oct 4;12(10):4627-41. doi: 10.1021/pr4005794. Epub 2013 Sep 13. PMID: 23957277.]
Liu (N.Q.), Dekker (L.J.), Stingl (C.), Güzel (C.), De Marchi (T.), Martens (J.W.), Foekens (J.A.), Luider (T.M.), Umar (A).

54:
‘Proteomics pipeline for biomarker discovery of laser capture microdissected breast cancer tissue.‘
[J Mammary Gland Biol Neoplasia. 2012 Jun;17(2):155-64. doi: 10.1007/s10911-012-9252-6. Epub 2012 May 30. PMID: 22644111; PMCID:PMC3428526.]
Liu (N.Q.), Braakman (R.B.), Stingl (C.), Luider (T.M.), Martens (J.W.), Foekens (J.A.), Umar (A.).

55:
‘Mass spectrometric detection of antigen-specific immunoglobulin peptides in paraneoplastic patient sera.‘
[J Autoimmun. 2012 Jun;38(4):354-60. doi:10.1016/j.jaut.2012.02.002. Epub 2012 Mar 28. PMID: 22459491.]
Maat (P), Van Duijn (M.M.), Brouwer (E.), Dekker (L.), Zeneyedpour (L.), Luider (T.M.), Smitt (P.S.).

56:
‘Optimized nLC-MS workflow for laser capture microdissected breast cancer tissue.’
[J Proteomics. 2012 Jun 6;75(10):2844-54. doi: 10.1016/j.jprot.2012.01.022. Epub 2012 Jan 24. PMID: 22296676.]
Braakman (R.B.), Tilanus-Linthorst (M.M.), Liu (N.Q.), Stingl (C.), Dekker (L.J.), Luider (T.M.), Martens (J.W.), Foekens (J.A.), Umar (A).

57:
‘A proteome comparison between physiological angiogenesis and angiogenesis in glioblastoma.’
[Mol Cell Proteomics. 2012 Jun;11(6):M111.008466. doi: 10.1074/mcp.M111.008466. Epub 2012 Jan 25. PMID: 22278369; PMCID:PMC3433895.]
Mustafa (D.A.), Dekker (L.J.), Stingl (C.), Kremer (A.), Stoop (M.), Sillevis Smitt (P.A.), Kros (J.M.), Luider (T.M.).

58:
‘Laser capture microdissection applications in breast cancer proteomics.’
[Methods Mol Biol. 2011;755:143-54. doi: 10.1007/978-1-61779-163-5_11. PMID: 21761300.]
Braakman (R.B.), Luider (T.M.), Martens (J.W.), Foekens (J.A.), Umar (A).

59:
‘Exosomes as biomarker treasure chests for prostate cancer.’
[Eur Urol. 2011 May;59(5):823-31. doi:10.1016/j.eururo.2010.12.031. Epub 2010 Dec 29. PMID: 21196075.]
Duijvesz (D.), Luider (T.M.), Bangma (C.H.), Jenster (G.).

60:
‘An antibody-based biomarker discovery method by mass spectrometry sequencing of complementarity determining  regions.‘
[Anal Bioanal Chem. 2011 Jan;399(3):1081-91. doi: 10.1007/s00216-010-4361-9. Epub 2010 Nov 24. PMID: 21107826; PMCID: PMC3018266.]
Dekker (L.J.), Zeneyedpour (L.), Brouwer (E.), Van Duijn (M.M.), Sillevis Smitt (P.A.), Luider (T.M.).

61:
‘Reproducibility of protein identification of selected cell types in Barrett's esophagus analyzed by combining laser-capture microdissection and mass spectrometry.‘
[J Proteome Res. 2011 Jan 7;10(1):288-98. doi: 10.1021/pr100709b. Epub 2010 Dec 3. PMID: 21053923.]
Stingl (C.), Van Vilsteren (F.G.), Guzel (C.), Ten Kate (F.J.), Visser (M.), Krishnadath (K.K.), Bergman (J.J.), Luider (T.M.).

62:
‘Recommendations for biomarker identification and qualification in clinical proteomics.‘
[Sci Transl Med. 2010 Aug 25;2(46):46ps42. doi: 10.1126/scitranslmed.3001249. PMID: 20739680.]
Mischak (H.), Allmaier (G.), Apweiler (R.), Attwood (T.), Baumann (M.), Benigni (A.), Bennett (S.E.), Bischoff (R.), Bongcam-Rudloff (E.), Capasso (G.), Coon (J.J.), D'Haese (P.), Dominiczak (A.F.), Dakna (M.), Dihazi (H.), Ehrich (J.H.), Fernandez-Llama (P.), Fliser (D.), Frokiaer (J.), Garin (J.), Girolami (M.), Hancock (W.S.), Haubitz (M.), Hochstrasser (D.), Holman (R.R.), Ioannidis (J.P.), Jankowski (J.), Julian (B.A.), Klein (J.B.), Kolch (W.), Luider (T.M.), Massy (Z.), Mattes (W.B.), Molina (F.), Monsarrat (B.), Novak (J.), Peter (K.), Rossing (P.), Sánchez-Carbayo (M.), Schanstra (J.P.), Semmes (O.J.), Spasovski (G.), Theodorescu (D.), Thongboonkerd (V.), Vanholder (R.), Veenstra (T.D.), Weissinger (E.), Yamamoto (T.), Vlahou (A.).

63: 
‘Immune responses are characterized by specific shared immunoglobulin peptides that can be detected by proteomic  techniques.‘
[J Biol Chem. 2010 Sep 17;285(38):29247-53. doi: 10.1074/jbc.M110.139071. Epub 2010 Jul 8. PMID: 20615873; PMCID:PMC2937956.]
Van Duijn (M.M.), Dekker (L.J.), Zeneyedpour (L.), Smitt (P.A.), Luider (T.M.).