Aanmelden Passagiers

MaartenMemorial 2021 wordt helaas NIET gereden. Wij hopen in 2022 weer een fijne dag te kunnen organiseren!

Maarten bleef tot op het allerlaatste moment genieten van zijn grote passie, zijn Lotussen. Als hij daarin reed voelde hij zich niet ziek. Dan was hij weer gewoon Maarten. Dat gevoel gunnen wij jou ook. Daarom nodigen we lotgenoten van Maarten uit om plaats te nemen op één van de passagierstoeltjes van de meest exclusieve bolides van Nederland. Door je mee te nemen in Maartens grote passie hopen we dat ook jij je ziekte even kan vergeten.

De inschrijving staat open voor kankerpatiënten. Kankerpatiënten uit heel Nederland (en België) zijn uiteraard welkom. Kanker heb je niet alleen. Daarom mag je ook iemand meenemen die er in de afgelopen tijd voor jou is geweest. Er is wel een leeftijdseis. Deelname aan MaartenMemorial is bedoeld voor (jong)volwassenen vanaf 16 jaar en ouder. Let op: dat geldt ook voor de begeleider die je wilt meenemen! Er worden om veiligheidsredenen geen uitzonderingen gemaakt.