Aanmelden Passagiers

Maarten bleef tot op het allerlaatste moment genieten van zijn grote passie, zijn Lotussen. Als hij daarin reed voelde hij zich niet ziek. Dan was hij weer gewoon Maarten. Dat gevoel gunnen wij jou ook. Daarom nodigen we lotgenoten van Maarten uit om plaats te nemen op één van de passagierstoeltjes van de meest exclusieve bolides van Nederland. Door je mee te nemen in Maartens grote passie hopen we dat ook jij je ziekte even kan vergeten.

De inschrijving staat open voor kankerpatiënten. Kankerpatiënten uit heel Nederland (en België) zijn uiteraard welkom. Kanker heb je niet alleen. Daarom mag je ook iemand meenemen die er in de afgelopen tijd voor jou is geweest. Er is wel een leeftijdseis. Deelname aan MaartenMemorial is bedoeld voor (jong)volwassenen vanaf 16 jaar en ouder. Let op: dat geldt ook voor de begeleider die je wilt meenemen! Er worden om veiligheidsredenen geen uitzonderingen gemaakt.

We rijden de Milano MaartenMemorial 2018 op donderdag 19 juli. Vanaf medio juni kan je jezelf en je begeleider aanmelden. Hou de website en/of onze Facebook-pagina in de gaten voor de precieze bekendmaking!
Vul het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in en dan hoor je binnenkort of we zo'n felbegeerd passagierstoeltje voor je hebben kunnen reserveren!

Mocht je nog vragen hebben, mail ons naar: passagiers@maartenmemorial.com 

__________________________________________________________________________

d.d. woensdag 18 juli 2018
Je kunt je niet meer aanmelden voor de MaartenMemorial 2018.
__________________________________________________________________________