Over het Maarten van Sten Laboratorium

Honderd fantastische sportwagens levert een enorme bak aandacht op. Het zou zonde zijn om daar niets mee te doen. Meteen vanaf de eerste editie van de MaartenMemorial werd er daarom ook geld opgehaald voor het goede doel. Waarom is dat de Erasmus MC Foundation geworden en wat wordt er met het geld - in 17 jaar tijd pakweg 1,8 miljoen euro - gedaan?

 

Maarten was uitermate te spreken over de zorg die hij kreeg in de voormalige Daniël den Hoed Kliniek op de Groene Hilledijk, inmiddels samengevoegd bij het Erasmus MC. De keuze om geld op te halen voor kankeronderzoek lag dan ook voor de hand. Met Wolter Oosterhuis, destijds de wetenschappelijk directeur van de Daniël den Hoed, werden elk jaar goeie afspraken gemaakt over de besteding van het opgehaalde geld; er waren concrete onderzoeksprojecten waaraan het geld werd besteed.

Na twee tot drie jaar werd duidelijk dat MaartenMemorial een vaste plek op de agenda had ingenomen. Daarop is in overleg met de Daniël den Hoed Stichting besloten om het opgehaalde geld te reserveren om een speciaal laboratorium in te richten waar onderzoek naar kanker wordt gedaan: het Maarten van Sten Laboratorium in het Erasmus MC te Rotterdam. Met dank aan MaartenMemorial kon in september 2010 het Maarten van Sten Laboratorium door Maarten's ouders worden geopend.

De ontwikkelingen op technologisch en onderzoeksgebied gaan razendsnel. De opbrengsten van MaartenMemorial zijn gebruikt om te investeren in de laatste technologie, in de essentials in een laboratorium zoals objectglaasjes, koudijs en reageerbuisjes, in voorfinanciering van HR (High Resolution) massaspectrometers, een pipetting robot, gedeelten van salariskosten die niet door projecten gefinancieerd kon worden, bijdrage aan onderhoud machines. Alles wat nodig is om wetenschappers zich volledig te kunnen laten concentreren op hun onderzoek.

In 2023 introduceert de MaartenMemorial de 'MM-grant'. Kort samengevat betreft dit het financieren van een aanstelling Senior Bioloog/ Moleculair Bioloog/Biochemicus gespecialiseerd niet alleen in het uitvoeren van onderzoek naar kanker in het Maarten van Sten Laboratorium, maar tevens in het vormgeven van perfect inhoudelijke onderzoeksvoorstellen en de daarbij inherente projectfinanciering. Zo zorgen we voor borging en continuïteit in onderzoek naar kanker. Binnenkort meer over de MM-grant!


Het Daniël den Hoed Fonds, onderdeel van de Erasmus MC Foundation haalt geld op voor wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC Kanker Instituut. Tegenwoordig gaan alle donaties aan de MaartenMemorial rechtstreeks naar de eigen rekening van het Maarten van Sten Laboratorium onder beheer van  de Erasmus MC Foundation.

Wetenschappelijk onderzoek in het lab

Het laboratorium wordt al jaren gerund door Dr. Theo Luider. Theo kan als geen ander, tot op moluculair niveau als het moet, uitleggen wat er in het Maarten van Sten Laboratorium wordt onderzocht.

Wetenschappeijk onderzoek staat onlosmakelijk verbonden aan publicaties. Onder Theo's uitleg vind je een overzicht van onderzoeken in de afgelopen jaren tot op heden.

Meer over wetenschappelijk onderzoek